ΝΕΑ


14/11/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ενεργειακες κοινοτητες για βιωσιμη τοπικη αναπτυξη των νησιων


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την ενεργειακή μετάβαση σε πάνω από 1000 Ευρωπαϊκά νησιά μέχρι το 2030 και οι Τοπικές Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Αυτό ήταν το συμπέρασμα της Δημόσιας Ακρόασης που συνδιοργάνωσαν το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ, συντονιστής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά», και το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

> Δελτίο Τύπου
> Παρουσιάσεις
> Φωτογραφίες

  • Public Hearing: LECs can drive islands decarbonisation forward
  • Public Hearing: LECs can drive islands decarbonisation forward
  • Public Hearing: LECs can drive islands decarbonisation forward
  • Public Hearing: LECs can drive islands decarbonisation forward
  • Public Hearing: LECs can drive islands decarbonisation forward


28/3/2017

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΞΥΠΝΑ ΝΗΣΙΑ – ΧΑΡΑΞΗ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΣΙΑ


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Την εκδήλωση φιλοξένησαν και στήριξαν ενεργά 11 Ευρωβουλευτές από την πλειοψηφία των κρατών μελών με νησιά με επικεφαλής την κα. Εύα Καϊλή. Μεταξύ αυτών απηύθυναν χαιρετισμό οι: Εύα Καϊλή, Miriam Dalli, Jens Gieseke, Davor Škrlec, Neoklis Sylikiotis, Salvatore Cicu και Anna Hedh. Μάλιστα η κα Καϊλή ανέφερε την πρόθεσή της να καταθέσει πρόταση ψηφίσματος, προκειμένου η Διακήρυξη των Έξυπνων Νησιών να υιοθετηθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δελτίο Τύπου


ΣΧΕΤΙΚΑ

Η εκδήλωση έχτισε πάνω στα αποτελέσματα του 1ου Φόρουμ των Έξυπνων Νησιών, προσκαλώντας εκπροσώπους νησιωτικών αρχών, φορέων χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και φορείς παροχής υπηρεσιών της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών σε διάλογο γύρω από τη δυναμική της Πρωτοβουλίας να αποτελέσει όχημα μετάβασης των νησιών σε έξυπνες, εύρωστες και συνεκτικές κοινωνίες.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης 36 εκπρόσωποι νησιωτικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δικτύων και φορέων από την Ελλάδα, Κροατία, Κύπρο, Δανία, Γαλλία, Εσθονία, Γερμανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Αγγλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ολλανδία υπέγραψαν τη Διακήρυξη των Έξυπνων Νησιών, θεμέλιο λίθο της Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά».

Δείτε το πρόγραμμα εδώ


ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Η εκδήλωση έλαβε χώρα σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων γύρω από τα νησιά.

Η Προεδρία της Μάλτας: Η Μάλτα, νησιωτικό Κράτος Μέλος που μέχρι τον Ιούνιο θα ασκεί την Προεδρία της ΕΕ έχει θέσει προτεραιότητες οι οποίες συνάδουν με αυτές της Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά», όπως η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς για τις ενεργειακές και ψηφιακές υπηρεσίες, περισσότερη κοινωνική συνοχή και ενίσχυση της Γαλάζιας Οικονομίας.

Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους: Στο Annex II του Πακέτου Μέτρων του παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζεται το δυναμικό των νησιών να φιλοξενήσουν πιλοτικά καινοτόμα έργα, συμβάλλοντας στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης.

Καινοτόμα Επιδεικτικά Έργα: Ο επιχειρηματικός κόσμος και φορείς Έρευνας & Ανάπτυξης έχουν από καιρό εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να δοκιμάσουν καινοτόμες τεχνολογίες στα νησιά, όπως προκύπτει από αριθμό έργων όπως το WiseGRID, TILOS, E-FERRY, Smart Region Pellworm, EcoGrid EU, stoRE κ.ά.21-22/6/2016

1o ΦΟΡΟΥΜ ΕΞΥΠΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ


ΣΧΕΤΙΚΑ

Το Φόρουμ διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δικτύου Αειφόρων Νήσων Αιγαίου - ΔΑΦΝΗ, συντονιστή του Ευρωπαϊκού έργου SMILEGOV, το οποίο ολοκληρώθηκε επίσημα το 2015. Στο πλαίσιο του SMILEGOV 13 εταίροι συνεργάστηκαν για να ενισχύσουν την πολύ-επίπεδη διακυβέρνηση στα επιμέρους νησιά, προκειμένου να διευκολύνουν την υλοποίηση έργων βιώσιμης ενέργειας. Στόχος του Φόρουμ ήταν να αξιοποιήσει την εμπειρία του SMILEGOV και να διευρύνει ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή οικογένεια των νησιών.


ΠΟΥ

Αθήνα, Ελλάδα


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Περισσότεροι από 40 εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών νησιών από την Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ολλανδία και Κροατία συμμετείχαν στο Φόρουμ, καθώς και εκπρόσωποι φορέων με ενδιαφέρον για τα νησιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών, την ΕΟΚΕ, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μικρών Νησιών, την Ευρωπαϊκή Ένωση Νησιωτικών Επιμελητηρίων, το Greek Energy Forum και το GIZ.