ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά», παρακαλώ επικοινωνείστε με την ομάδα Συντονισμού της Πρωτοβουλίας:
Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ

Κώστας Κομνηνός, Διαχειριστής
Άλκηστη Φλώρου, Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πολιτικής

info@smartislandsinitiative.eu
T: +30 210 72 20 837, +30 210 72 09 967
Αθήνα, Ελλάδα


Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ