2ο Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» - 14 Σεπτεμβρίου 2018

«6 Ευρωπαϊκά νησιά-πιλότους για την ενεργειακή μετάβαση επιλέγει η Κομισιόν»

Αυτό δήλωσε ο Jeppe Jensen, εκπρόσωπος της Γραμματείας για την «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά» από το 2ο Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 14 Σεπτεμβρίου. Τα 3 νησιά έχουν ήδη επιλεγεί από την Κομισιόν και θα ανακοινωθούν εντός των ημερών ενώ για τα υπόλοιπα 3 αναμένεται προκήρυξη διαγωνισμού το αμέσως επόμενο διάστημα.

Το 2ο Φόρουμ διοργάνωσαν το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ και το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά», σε συνέχεια του 1ου Φόρουμ (Αθήνα, Ιούνιος 2016) και της επίσημης υπογραφής της Διακήρυξης «Έξυπνα Νησιά» (Βρυξέλλες, Μάρτιος 2017), με την υποστήριξη του Ιδρύματος Friedrich Ebert Stiftung και της ΚΕΔΕ.

Δελτιο Τυπου   Προγραμμα   Φωτογραφιες   Παρουσιασεις


ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΕΞΥΠΝΑ ΝΗΣΙΑ»

Η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» αποτελεί μια προσπάθεια που ξεκίνησαν οι νησιωτικές αρχές της Ευρώπης μετά από χρόνια συνεργασίας με στόχο να επικοινωνήσουν τη σημαντική δυναμική των νησιών να λειτουργήσουν ως πεδία τεχνολογικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής καινοτομίας.

Η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» εμπνέεται από την Πρωτοβουλία για τις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα νησιά με την υλοποίηση καινοτόμων έργων που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών. Την ίδια στιγμή, η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» υπογραμμίζει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα νησιά στη μετάβαση της Ευρώπης σε μια χαμηλή σε εκπομπές και βιώσιμη οικονομία.

Περισσοτερα


ΕΞΥΠΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ...


που ενισχύει την ανθεκτικότητά του, συνδυάζοντας δράσεις περιορισμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να θέσει τις βάσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων του, μέσω της υλοποίησης έξυπνων και ολοκληρωμένων λύσεων στη διαχείριση των υποδομών και των φυσικών του πόρων αλλά και του περιβάλλοντος εν γένει, υποστηριζόμενων από τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, καθώς και από επενδυτικά σχήματα και πρακτικές διακυβέρνησης που προάγουν την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή.ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ


  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
  • ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
  • ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
  • ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΟΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ


Τα νησιά αποτελούν ζωντανά εργαστήρια όπου παράγεται σημαντική γνώση σε πολλούς τομείς: ενέργεια, μεταφορές, κυκλική οικονομία, πολύ-επίπεδη διακυβέρνηση, χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, καθώς και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές: πόλεις και κοινότητες, αγροτικές και ορεινές περιοχές. Αυτό συμβαίνει γιατί τα ίδια τα νησιά αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις ως απόρροια του διαφορετικού μεγέθους, απόστασης από την ηπειρωτική χώρα, πληθυσμιακής πυκνότητας, μορφών διακυβέρνησης και βαθμού πολιτικής και οικονομικής αποκέντρωσης.

Παρά τις διαφορές τους όμως, κοινό χαρακτηριστικό των νησιών αποτελεί η νησιωτικότητα, η οποία σχεδόν πάντα συνοδεύεται από ενεργειακή εξάρτηση σε ορυκτά καύσιμα, αυξημένα κόστη μεταφορών, περιορισμένη οικονομική διαφοροποίηση, περιορισμένη πρόσβαση σε υποδομές υγείας και εκπαίδευσης αλλά και σημαντικό δυναμικό ΑΠΕ, μοναδικής σημασίας οικοσυστήματα, ισχυρό κοινωνικό κεφάλαιο και αίσθηση ταυτότητας. Αυτός ο πλουραλισμός στοιχείων μπορεί τελικά να ευνοήσει την ανάδυση τοπικών μοντέλων ανάπτυξης που συνδυάζουν με τον πιο αποδοτικό τρόπο περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές λύσεις, σύμφωνα με την αρχή της έξυπνης, ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς διαχείρισης των φυσικών πόρων και υποδομών.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΧΑΡΑΞΗ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΣΙΑ


Ο ακρογωνιαίος λίθος Πρωτοβουλίας. Παρουσιάζει το ρόλο, το δυναμικό αλλά και τις προκλήσεις που χρειάζεται να ξεπεράσουν τα νησιά, προκειμένου να μετατραπούν σε τόπους - πρότυπα μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.


Αντιλαμβανόμαστε πως για να μετουσιώσουμε το δυναμικό των νησιών και να καταστήσουμε τις νησιωτικές οικονομίες έξυπνες και εύρωστες, οφείλουμε να σκεφτούμε δημιουργικά. Χρειάζεται δηλαδή να εντοπίσουμε και να μεγιστοποιήσουμε τις συνέργειες μεταξύ καινοτόμων τεχνολογιών στη βάση των αρχών της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας. Οφείλουμε μάλιστα να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνει με τρόπο συμμετοχικό, αναδεικνύοντας τα ειδικά οφέλη για όλους τους δρώντες, τις δημόσιες αρχές, την κοινωνία των πολιτών, τον επιχειρηματικό κόσμο, τους ερευνητικούς φορείς.ΠΥΛΩΝΕΣ

Η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» βασίζεται στους παρακάτω πυλώνες.
Κάθε πυλώνας εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό, συγκεκριμένα:ΦΟΡΟΥΜ ΕΞΥΠΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ


Ετήσια εκδήλωση που προωθεί τη συνεργασία, τη δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των νησιών

Περισσοτερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΥΠΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ


Ετήσια συνάντηση φορέων για ανταλλαγή εμπειρίας και πρόταση μέτρων για την υλοποίηση της Διακήρυξης των Έξυπνων Νησιών
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ


Οργανισμός για τη συνεργασία του δημόσιου, ιδιωτικού, ακαδημαϊκού τομέα και των τοπικών κοινωνιών για την υλοποίηση καινοτόμων έργων στα νησιά.