ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΝΗΣΙΑ

Υιοθέτηση της Διακήρυξης


ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ


Η Διακήρυξη των Έξυπνων Νησιών περιγράφει τις προκλήσεις αλλά και το δυναμικό των νησιών να μεταβούν σε ένα έξυπνο, βιώσιμο και συνεκτικό μοντέλο ανάπτυξης. Συντάχθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του 1ου Φόρουμ των Έξυπνων Νησιών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 21 - 22 Ιουν 2016, με τη συμμετοχή πλήθους Ευρωπαϊκών νησιών.

Καλούμε τις διοικήσεις των Ευρωπαϊκών νησιών να υπογράψουν τη Διακήρυξη των Έξυπνων Νησιών και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστούν την αποτελεσματική εφαρμογή τοπικά.

Χαιρετίζουμε επίσης την υιοθέτηση της Διακήρυξης από οργανισμούς του ιδιωτικού, ακαδημαϊκού τομέα καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, που δραστηριοποιούνται τόσο σε νησιωτικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου ότι η ευρεία συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων είναι κλειδί στην απελευθέρωση της δυναμικής των νησιών να αναπτυχθούν κατά τρόπο έξυπνο και βιώσιμο.


Διαβάστε τη Διακήρυξη για τα Έξυπνα Νησιά εδώ


ΦΟΡΜΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ


Για να υιοθετήσετε τη Διακήρυξη των Έξυπνων Νησιών, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.