ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Έξυπνα Νησιά - Χάραξη νέων δρόμων για τα ευρωπαϊκά νησιά


28/3/2017

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΞΥΠΝΑ ΝΗΣΙΑ – ΧΑΡΑΞΗ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΣΙΑ


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η εκδήλωση διοργανώνεται από Ευρωπαϊκές νησιωτικές αρχές και φορείς και φιλοξενείται από μια ομάδα Ευρωβουλευτών που εκπροσωπούν Κράτη Μέλη με νησιά, αποτελούμενη από την Εύα Καϊλή (επικεφαλής) και τους Miriam Dalli (MT), Jens Gieseke (DE), Davor Škrlec (HR), Νεοκλή Συλικιώτη (CY), Salvatore Cicu (IT), Claudia Monteiro De Aguiar (PT), Alyn Smith (UK) και Anna Hedh (SE)

Δελτίο Τύπου


ΣΧΕΤΙΚΑ

Η εκδήλωση χτίζει πάνω στα αποτελέσματα του 1ου Φόρουμ των Έξυπνων Νησιών και στόχο έχει να εμπλέξει εκπροσώπους νησιωτικών αρχών, φορείς άσκησης πολιτικής, εκπροσώπους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και φορείς παροχής υπηρεσιών της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, σε διάλογο γύρω από τη δυναμική της Πρωτοβουλίας αποτελώντας έτσι όχημα μετάβασης των νησιών σε έξυπνες, εύρωστες και συνεκτικές κοινωνίες.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα λάβει χώρα τελετή κατά την οποία εκπρόσωποι νησιωτικών τοπικών και περιφερειακών αρχών την Ευρώπης θα υπογράψουν τη Διακήρυξη των Έξυπνων Νησιών, επιβεβαιώνοντας τη στήριξή τους προς την Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά».


ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων γύρω από τα νησιά.

Η Προεδρία της Μάλτας: Η Μάλτα, νησιωτικό Κράτος Μέλος που μέχρι τον Ιούνιο θα ασκεί την Προεδρία της ΕΕ έχει θέσει προτεραιότητες οι οποίες συνάδουν με αυτές της Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά», όπως η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς για τις ενεργειακές και ψηφιακές υπηρεσίες, περισσότερη κοινωνική συνοχή και ενίσχυση της Γαλάζιας Οικονομίας.

Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους: Στο Annex II του Πακέτου Μέτρων του παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζεται το δυναμικό των νησιών να φιλοξενήσουν πιλοτικά καινοτόμα έργα, συμβάλλοντας στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης.

Καινοτόμα Επιδεικτικά Έργα: Ο επιχειρηματικός κόσμος και φορείς Έρευνας & Ανάπτυξης έχουν από καιρό εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να δοκιμάσουν καινοτόμες τεχνολογίες στα νησιά, όπως προκύπτει από αριθμό έργων όπως το WiseGRID, TILOS, E-FERRY, Smart Region Pellworm, EcoGrid EU, stoRE κ.ά.