Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Σχετικά

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ


Η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» αποτελεί μια προσπάθεια που ξεκίνησαν οι νησιωτικές αρχές της Ευρώπης μετά από χρόνια συνεργασίας με στόχο να επικοινωνήσουν το σημαντική δυναμική των νησιών να λειτουργήσουν ως πεδία τεχνολογικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής καινοτομίας.

Συντονιστής της Πρωτοβουλίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ


Τα νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής, καθώς είναι μεταξύ των πλέον ευάλωτων περιοχών που βιώνουν τις επιπτώσεις αυτής στα τοπικά οικοσυστήματα και τους βιοτικούς πόρους. Παράλληλα, τα νησιά υποφέρουν συχνά από ενεργειακή εξάρτηση σε ορυκτά καύσιμα, μεγάλα κόστη μεταφοράς, περιορισμένη οικονομική διαφοροποίηση και πρόσβαση σε αγορές, χαρακτηριστικά που συλλήβδην περιγράφονται ως μειονεκτήματα. Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζεται από όλο και περισσότερους πως η προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών σε συνδυασμό με ένα ευνοϊκό θεσμικό και επενδυτικό πλαίσιο, μπορούν να αντιστρέψουν την κατάσταση στα νησιά και μάλιστα αξιοποιώντας το εν πολλοίς ανεκμετάλλευτο δυναμικό των νησιών.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ


Τα νησιά φιλοξενούν σχεδόν το σύνολο των φυσικών τους πόρων και υποδομών, τα οποία υφίστανται σημαντική επιβάρυνση εξαιτίας της συχνά έντονα εποχικής ζήτησης. Σε απάντηση, η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» προτάσσει την ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικών πόρων και υποδομών. Σε αυτή την κατεύθυνση αντλεί έμπνευση από την Πρωτοβουλία για τις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες, διευρύνοντας ταυτόχρονα τις συνέργειες μεταξύ μεταφορών, ενέργειας και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας για να συμπεριλάβει τη διαχείριση υδατικών πόρων και απορριμμάτων, αναδεικνύοντας έτσι την κυκλικότητα της νησιωτικής οικονομίας. Με βάση αυτή τη νέα προσέγγιση τα νησιά μπορούν να γίνουν «έξυπνα» υιοθετώντας ολοκληρωμένες λύσεις συνδυάζοντας καινοτόμες τεχνολογίες και εξασφαλίζοντας έτσι υψηλή ποιότητα ζωής για τις τοπικές κοινωνίες.

ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ


Η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» περιγράφει τα νησιά ως ιδανικά πεδία υλοποίησης καινοτόμων έργων που παράγουν γνώση σχετικά με την έξυπνη και αποδοτική διαχείριση υποδομών και πόρων. Μια γνώση μεταβιβάσιμη σε ορεινές, αγροτικές και γενικά απομονωμένες γεωγραφικά περιοχές αλλά και επεκτάσιμη σε μεγάλα αστικά κέντρα. Αν σε αυτό προστεθούν τα μοναδικής αξίας οικοσυστήματα, το κοινωνικό κεφάλαιο και το πνεύμα του επιχειρείν που εντοπίζει κανείς στα νησιά, τότε αυτός ο συνδυασμός μπορεί να ευνοήσει την ανάδυση τοπικών μοντέλων ανάπτυξης που συνδυάζουν με το βέλτιστο τρόπο περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές λύσεις και εμπνέουν άλλες νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές.

ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


Για να αξιοποιηθεί το δυναμικό των νησιών, χρειάζεται να ενισχυθεί ο ρόλος και οι δυνατότητες των νησιωτικών αρχών. Αν ενδυναμωθούν, οι διοικήσεις των νησιών θα είναι σε θέση να εγγυηθούν τη βέλτιστη χρήση των τοπικών υποδομών και πόρων, και μέσα από ευρείες συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις τοπικές κοινωνίες, να δημιουργήσουν βιώσιμη τοπική ανάπτυξη προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.